Persondatapolitik for kunder

Dokument version 1.0

Udarbejdet af: Jóannes Norðberg Poulsen               Godkendt af: Brian Bischoff

Godkendt: 08.07.2019                                          Revideres senest: 06.01.2020

Målgruppe: Denne politik forventes kendt og anvendt af alle medarbejdere hos TechCare.

Formål: Formålet med denne politik er at oplyse overfor vores kunder hvilke oplysninger vi indsamler og behandler i forbindelse med kundeforholdet.

Denne information om vores behandling af personoplysninger beskriver, hvordan TechCare beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder. Som led i vores forretningsdrift registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Vi træffer alle nødvendige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvorfor registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger oplysninger om dig for at overholde vores aftaler med dig, herunder aftaler om køb af varer og ydelser.

Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når:

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

Vi registrerer og bruger forskellige typer af personoplysninger afhængigt af, hvilke ydelser eller produkter du har bestilt eller er interesseret i, herunder:

Særlige kategorier af personoplysninger (“følsomme personoplysninger”)

Vi registrerer som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger. Skulle dette undtagelsesvist blive nødvendigt, vil vi bede om dit eksplicitte samtykke jf. persondataforordningens art. 9.2(a) til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme personoplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav, jf. persondataforordningens art. 9.2(f).

Hvorfor og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af produkter og ydelser, og i forbindelse med markedsføring.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser og produkter, herunder:

Vi indsamler oplysningerne direkte fra dig eller ved at observere dine handlinger, f.eks. når:

Hjemmel

Vores behandling af dine personoplysninger kræver, at vi har hjemmel for behandlingen. Alt efter hvilken behandling der er tale om, vil hjemmelen være en eller flere af følgende:

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Vi gemmer derfor altid dine oplysninger, så længe vi leverer en ydelse eller et produkt til dig. Når dit forretningsforhold med os er ophørt, gemmer vi normalt dine oplysninger i yderligere 5 år. Det sker primært for at leve op til vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

Tredjeparter og dine personoplysninger

Personoplysninger fra tredjepart

Vi registrerer og bruger oplysninger fra tredjepart, herunder fra:

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med tredjeparter:

Dine rettigheder

Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet. Din indsigtsret kan dog være begrænset ved lov eller indskrænket i det omfang din indsigt i specifikke oplysninger ville krænke andres rettigheder.

Manuel behandling

Du kan få indblik i, hvordan en automatiseret beslutning er truffet samt effekterne af beslutningen, og du er berettiget til manuel behandling af enhver automatiseret vurdering.

Ret til at gøre indsigelse

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det gælder bl.a., når behandlingen sker på baggrund af vores legitime interesse.

Indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

Rettelse eller sletning af data

Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, som følger af gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som "retten til berigtigelse", "retten til sletning" og "retten til at blive glemt".

Begrænset brug

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder et samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser eller produkter. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, f.eks. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

Dataportabilitet

Hvis vi anvender oplysninger du selv har givet baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har afgivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.

Kontaktoplysninger og klageadgang

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Du kan kontakte os på:

info@techcare.fo

TechCare Sp/f V-tal: 612952

Vestara Bryggja 15

100 Tórshavn

Føroyar

Dato: 08.07.2019

Tlf.: +298 20 22 44

Såfremt du ønsker at indgive klage over vores behandling af oplysninger om dig, kan du indgive en klage via det færøske datatilsyn (Dátueftirlitið):

Dátueftirlitið

Tinganes, postboks 300

110 Tórshavn

Føroyar

Tlf.: +298 30 91 00

E-mail : dat@dat.fo